Har ditt djur kräkningar, diarré, klåda eller hosta? Låt ditt djur sitta kvar i bilen eller vänta ute när Ni anmäler Er i receptionen, detta för att minska smittspridning.

Verksamhetsansvarig är Lena Svendenius, Leg. veterinär

Välkommen att boka tid per telefon 0515-810 20. Vi har inte möjlighet att ta emot rådfrågning eller önskemål om bokning via mail. Vi gör vårt bästa för att svara i telefon. Om Du inte når oss och har ett djur med livshotande tillstånd – kontakta närmsta djursjukhus.

tecknade smådjur

Öppettider:

    • 08.00-17.30
    • 08.00-19.00
    • 08.00-17.30
    • 13.00-14.00
    • 08.00-17.30

Entré smådjurskliniken i falköping

GDPR – Information till våra djurägare om vår behandling av era personuppgifter
En ny dataskyddsförordning, GDPR, har nu trätt i kraft. Lagstiftningen syftar i första hand till att skydda individers integritet i samband med att företag och organisation behandlar enskilda individers personuppgifter (som t.ex. namn och kontaktuppgifter). Detta gäller även för Falköpings Smådjursklinik i samband med att vi behandlar personuppgifter om våra djurägare. Du har som djurägare rätt att få ut vilka personuppgifter vi på Falköpings Smådjursklinik har om dig. Du har också rätt att få dessa ändrade om de är felaktiga. Kontakta oss i första hand på info@klinfal.com

Som kund hos oss ombeds du lämna vissa personuppgifter till oss (personnummer, för- och efternamn, adress och telefon). Vi behöver samla in dina personuppgifter bland annat för att vi ska kunna vara säkra på att vi behandlar rätt djur och för att vi ska kunna nå dig för att t.ex. lämna provsvar eller ändra en bokad tid. Vi behöver också ange personuppgifter vid receptförskrivning (inkl. personnummer för E-recept). Vi kan också använda personuppgifter för att skicka påminnelser om t.ex. vaccination eller för att skicka en remiss till t.ex. ett djursjukhus.

Vi är skyldiga enligt lag att föra journal och spara dessa uppgifter i minst fem år. För att kunna erbjuda så bra vård som möjligt sparar vi journaler i tio år efter senaste besök.