Logo Djursjukhus i Falköping & Skövde

Dataskyddspolicy

Information till våra djurägare om vår behandling av era personuppgifter
Gällande lag i form av GDPR syftar i första hand till att skydda individers integritet i samband med att företag och organisationer behandlar enskilda individers personuppgifter (som t.ex. namn och kontaktuppgifter). Detta gäller även för Falköpings Smådjursklinik i samband med att vi behandlar personuppgifter om våra djurägare. Du har som djurägare rätt att få ut vilka personuppgifter vi på Falköpings Smådjursklinik har om dig. Du har också rätt att få dessa ändrade om de är felaktiga. Kontakta oss i första hand på info@klinfal.com.

Som kund hos oss ombeds du lämna vissa personuppgifter till oss (personnummer, för- och efternamn, adress och telefon). Vi behöver samla in dina personuppgifter bland annat för att vi ska kunna vara säkra på att vi behandlar rätt djur och för att vi ska kunna nå dig för att t.ex. lämna provsvar eller ändra en bokad tid. Vi behöver också ange personuppgifter vid receptförskrivning (inkl. personnummer för E-recept). Vi kan också använda personuppgifter för att skicka påminnelser om t.ex. vaccination eller för att skicka en remiss till t.ex. ett djursjukhus.

Vi är skyldiga enligt lag att föra journal och spara dessa uppgifter i minst fem år. För att kunna erbjuda så bra vård som möjligt sparar vi journaler i tio år efter senaste besök.